Skip to content

Capricorn sa Sinaunang Zodiac

Sa Horoscope ngayon kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng Disyembre 22 at Enero 20 ikaw ay isang Capricorn. Sa modernong horoscope na interpretasyon ng astrological zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Capricorn na makahanap ng pag-ibig, suwerte, kayamanan, kalusugan, at pananaw sa iyong personalidad.

Ang Capricorn ay bumubuo ng isang imahe ng harap ng isang Kambing na pinagsama sa buntot ng isang Isda. Saan nagmula ang Goat-Fish?

Ano ang ibig sabihin nito mula sa simula? 

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan. Magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo nang suriin ang iyong horoscope sign.

Sa sinaunang Zodiac, ang Capricorn ay ang ikalima sa labindalawang konstelasyon ng astrolohiya na bumuo ng isang mahusay na kuwento. Nakita natin na ang unang apat na konstelasyon ay isang yunit ng Astrolohiya tungkol sa katauhan ng isang Dakilang Manunubos at sa kanyang mortal na pakikipaglaban sa kanyang kaaway.

Sinimulan ng Capricorn ang pangalawang yunit na nakatutok sa gawain ng Manunubos na ito dahil nakakaapekto ito sa atin. Sa yunit na ito makikita natin ang mga resulta – ang mga pagpapala sa atin – ng tagumpay ng Manunubos laban sa kanyang kaaway. Ang unit na ito ay bubukas gamit ang isang Kambing at nagsasara gamit ang isang Ram ( Aries ) at ang gitnang dalawang Sign ay may kinalaman sa mga isda ( Aquarius at Pisces ). Napakaangkop noon na ang Capricorn ay palaging nasa harap ng isang Kambing na nakadugtong sa buntot ng Isda.

Sa sinaunang Zodiac, ang Capricorn ay para sa lahat ng tao dahil inihula nito ang mga benepisyong makukuha ng sinuman. Kaya kahit na hindi ka Capricorn sa modernong kahulugan ng horoscope, ang sinaunang kuwento ng Astrolohiya na naka-embed sa mga bituin ng Capricorn ay nagkakahalaga ng pag-unawa.

Konstelasyon ng Capricorn sa Astrolohiya

Ang Capricorn ay isang konstelasyon ng bituin na bumubuo sa imahe ng isang Kambing na pinagsama sa buntot ng isda. Narito ang mga bituin na bumubuo ng Capricorn na konektado sa pamamagitan ng mga linya. Nakikita mo ba ang anumang bagay na kahawig ng isdang-kambing sa larawang ito? Paano maiisip ng sinuman ang isang pinagsamang nilalang na kambing-at-isda mula sa mga bituing ito?

Konstelasyon ng bituin ng Capricorn

Ang mga kambing at isda ay hindi gaanong magkakaugnay sa kalikasan. Ngunit ang tanda na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Narito ang Zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang, na may imahe ng Goat-Fish Capricorn na bilog na pula.

Si Dendera Zodiac na may Capricorn ay bilog na pula.

Tulad ng mga nakaraang konstelasyon ng Zodiac, ang imahe ng Capricorn ng Goat-Fish ay hindi halata mula sa konstelasyon mismo. Hindi ito likas sa loob ng konstelasyon ng bituin. Sa halip, ang ideya ng isang pinagsamang Goat-Fish ay nauna, mula sa isang bagay maliban sa mga bituin. Ang mga unang Astrologo pagkatapos ay pinatungan ang ideyang ito sa mga bituin upang maging isang umuulit na tanda. Pero bakit? Ano ang ibig sabihin nito sa mga sinaunang tao?

Capricorn Goat-Fish

Ang Imahe ng Capricorn ay nagpapakita ng Kambing na nakayuko ang kanyang ulo, na ang kanang binti ay nakatiklop sa ilalim ng katawan, at tila hindi siya makabangon gamit ang kaliwa. Parang namamatay ang kambing. Ngunit ang buntot ng Isda ay malambot, baluktot at puno ng sigla at buhay.

Ang Capricorn Goat ay namamatay ngunit ang buntot ng isda ay buhay.

Mula sa simula ng kasaysayan ng tao ang kambing (at tupa) ang tinatanggap na paraan upang mag-alay ng hain sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Bibliya na si Abel, na anak nina Adan at Eva, ay nag-alay ng mga sakripisyo mula sa kanyang mga kawan. Tinanggap ng Diyos ang kanyang mga sakripisyo ngunit hindi ang kay Cain. Nag-alok si Abraham ng Ram (lalaking kambing o tupa) at tinubos siya ng Diyos nito. Inutusan ng Diyos si Moises na sabihin sa mga Israelita na mag-alay ng kordero para sa Paskuwa. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan upang ituro sa amin na ang isang pantubos ng isa pang buhay ay kinakailangan upang matubos kami mula sa balanse ng Libra. Si Hesus, sa kanyang sakripisyo sa krus ay nagboluntaryong maging sakripisyong iyon para sa atin.

Ang Kambing na Capricorn na yumuko sa kamatayan ay ang tanda para sa mga sinaunang tao upang ipaalala sa kanila ang pangako ng darating na manunubos na magiging sakripisyong iyon. Si Jesus ang katuparan ng tanda na iyon.

Ang Isda ng Capricorn

Ngunit ano ang kahulugan ng Capricorn Fish tail? Upang ilarawan, tinitingnan natin ang isa pang sinaunang kultura – ang mga Tsino. Ang pagdiriwang ng Bagong Taon ng Tsino ay nagaganap sa Enero/Pebrero (sa panahon ng Capricorn) at isang tradisyon na lumipas libu-libong taon. Ipinagdiriwang ng pagdiriwang na ito ang mga dekorasyong nakasabit sa kanilang mga pintuan ng mga Intsik. Narito ang ilang larawan nito.

Card – Bagong Taon ng Tsino
Mga Dekorasyon ng Bagong Taon ng Tsino
Bagong Taon ng Tsino – Mga Isda

Mapapansin mo na ang lahat ay nagpapakita ng mga isda. Ginagamit ang mga isda sa kanilang Pagbati sa Bagong Taon dahil, mula pa noong unang panahon, ang mga isda ay mga simbolo ng buhay, kasaganaan at kasaganaan.

Sa parehong paraan, sa sinaunang zodiac, ang mga isda ay kumakatawan sa kasaganaan ng mga nabubuhay na tao – maraming tao – kung kanino ang sakripisyo ay ginawa.

Ginamit ni Jesus ang parehong larawan ng mga isda nang magturo siya tungkol sa marami na maaabot ng kanyang sakripisyo. Itinuro niya

47 “Ang kaharian ng Dios ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. 48 Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos, naupo sila para pagbukud-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay inilagay nila sa mga basket, at ang mga walang kwenta ay itinapon nila.

Mateo 13:47-48

Nang ipaliwanag ni Jesus ang hinaharap na gawain ng kanyang mga alagad sinabi niya

18 Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon (na tinatawag na Pedro) at Andres na naghahagis ng lambat. 19 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao.”

Mateo 4:18-19

Sa parehong pagkakataon ang imahe ng mga isda ay kumakatawan sa maraming tao na tatanggap ng kaloob ng Kaharian ng Langit.

Ang Capricorn Horoscope sa mga Sinulat

Ang Horoscope ay nagmula sa Greek na ‘Horo’ (oras) at sa gayon ay nangangahulugang pagmamarka ng mga espesyal na oras. Ang mga sinulat ng Propeta ay minarkahan ang Capricorn na ‘horo’ sa matingkad na paraan. Dahil ang Capricorn ay dalawang beses (Kambing at isda), ang pagbabasa ng horo ng Capricorn ay dalawang beses din: ang oras ng sakripisyo at ang oras ng karamihan. Minarkahan ni Jesus ang una sa mga oras tulad nito.

14 Pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at ang kanyang mga apostol. 15 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Gustong-gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng Pista ng Paglampas ng Anghel, bago ako maghirap. 16 Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain nito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Dios.”

Lucas 22:14-16

20 Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin: kinuha niya ito at nagpasalamat sa Dios, at sinabi, “Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo.

Lucas 22:20

Ito ang ‘oras’ ng Capricorn goat. Ang oras na ito ay minarkahan ng Exodus ng Paskuwa mahigit 1500 taon na ang nakaraan, nang ang dugo ng sakripisyo ay pininturahan sa mga pintuan upang ang kamatayan ay lumipas. Sa mismong oras na iyon ay ipinahayag ni Jesus ang buong kahulugan ng Paskuwa sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang dugo ay ibubuhos din para sa kanila at sa atin. Mamamatay siya para magkaroon tayo ng buhay, tulad ng Paskuwa kasama si Moses, tulad ng kambing na Capricorn. Ang oras  na iyon ay humahantong sa susunod na oras – maraming tao na may buhay.

14 Pagkatapos, nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. 15 At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap, “Gamitin mo na ang karit mo, dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinog na ang aanihin sa lupa!” 16 Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa.

Pahayag 14:14-16

Sinasabi ng makahulang sulat na darating ang oras na ito kapag ang mga kasama sa sakripisyo ng Capricorn ay makikibahagi sa pag-aani sa langit sa katapusan ng panahong ito. Ito ang oras sa talinghaga ni Hesus kung kailan ang isda ay dinala sa lambat. Ang dalawang oras na ito ng Kambing at isda balanse at matupad ang bawat isa. Ang dalawang oras na ito ay minarkahan ang Capricorn sa sinaunang astrological horoscope.

Ang iyong Capricorn Horoscope Reading

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng horoscope ng Capricorn ngayon sa mga sumusunod.

Sinasabi ng Capricorn na mayroong higit pa sa buhay kaysa sa nakikita ng mata. Kung ikaw o ako ang nagpapatakbo sa uniberso marahil ang lahat ng mga katangian nito ay diretso at halata. Ngunit kailangan mong tanggapin ang katotohanan na hindi ikaw o ako ang namumuno. Kung paanong may mga pisikal na batas na namamahala sa paggalaw ng mga planeta, may mga espirituwal na batas na namamahala sa iyo. Mas mabuting tanggapin ang katotohanang iyon kaysa magpatuloy na lumaban o subukang lagpasan ito. Kung hindi, makikita mo na ang pagsuway sa mga batas na ito ay kasing sakit ng pagkontra sa mga pisikal na batas. Tiyak na hindi mo nais na maging hindi tugma sa mga pangunahing espirituwal na horos.

Marahil ang isang magandang lugar upang simulan ang pagsabay sa mga espirituwal na batas na ito ay ang pagpapahayag lamang ng pasasalamat at pasasalamat sa halip na subukan munang maunawaan ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong Isang Tao na naghahanap sa iyo sa paraang ibuhos ang ilan sa kanyang sariling dugo para sa iyo – bakit hindi subukang magsabi ng ‘salamat’. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang katangian na maaaring makapagpalabas ng maraming katanungan sa anumang relasyon. At ang pasasalamat ay maaaring gawin nang direkta mula sa iyong puso, anumang oras at anumang araw. Marahil ang lahat ng mga puzzling piraso ay maaaring magsimulang magsama-sama upang magkaroon ng kahulugan sa iyong buhay. Maging matapang, kumuha ng bagong direksyon, at magsabi ng ‘salamat’ sa Capricorn.

Higit pa sa Zodiac at mas malalim sa Capricorn

Sa Capricorn Kambingmayroon kaming sakripisyo ng kamatayan na nakalarawan. Sa Isda ng Capricorn mayroon tayong maraming mga tao kung kanino ang sakripisyo ay nagbibigay buhay. Dahil nakatira sila sa tubig, inihahanda din tayo ng isda ng Capricorn para sa susunod na kabanata sa sinaunang Zodiac Story – Aquarius – ang Tao na nagdadala ng mga ilog ng buhay na tubig. Upang magsimula sa simula ng Zodiac Story tingnan ang Virgo.

Upang maging mas malalim sa Nakasulat na Kwento na nauugnay sa Capricorn tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *