Skip to content

Taurus sa Sinaunang Zodiac

Ang Taurus ay isang imahe ng isang mabangis, naniningil na toro na may malalakas na sungay. Sa horoscope ngayon, ang sinumang ipinanganak sa pagitan ng Abril 21 at Mayo 21 ay isang Taurus. Sa modernong horoscope na interpretasyon ng astrological zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Taurus na makahanap ng pag-ibig, suwerte, kayamanan, kalusugan, at pananaw sa iyong personalidad.

Ngunit saan nagmula ang toro? Ano ang ibig sabihin nito?

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan. Magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo nang suriin ang iyong horoscope sign.

Sa sinaunang Zodiac, si Taurus ang ikasiyam sa labindalawang konstelasyon ng astrolohiya na magkasamang bumuo ng isang mahusay na kuwento. Ang Virgo hanggang Sagittarius ay bumuo ng isang astrological unit tungkol sa dakilang manunubos at ang kanyang mortal na salungatan sa kanyang kaaway. Ang Capricorn hanggang Aries ay bumuo ng isa pang yunit na nakatuon sa gawain ng manunubos na ito para sa atin. Pagkatapos ay binuksan ng Taurus ang ikatlo at huling astrological unit na tumututok sa pagbabalik ng manunubos at sa kanyang kumpletong tagumpay. Nagbubukas ang unit na ito gamit ang Bull at nagsasara gamit ang Lion (Leo) kaya may kinalaman ito sa kapangyarihan at awtoridad.

Sa Sinaunang Zodiac, ang Taurus ay para sa lahat ng tao dahil hinuhulaan nito ang mga kaganapan na makakaapekto sa lahat. Kaya, kahit na hindi ka isang Taurus sa modernong kahulugan ng horoscope, ang sinaunang kuwento ng astrolohiya na naka-embed sa mga bituin ng Taurus ay nagkakahalaga ng pag-unawa.

Konstelasyon ng Taurus sa Astrolohiya

Ang Taurus ay isang konstelasyon ng mga bituin na bumubuo ng toro na may mga kilalang sungay. Narito ang mga bituin ng Taurus. Nakikita mo ba ang anumang bagay na kahawig ng toro na may mga sungay sa larawang ito?

Mga Bituin ng Taurus

Narito ang National Geographic na imahe ng Taurus kasama ang iba pang mga astrological na imahe ng Zodiac. Ang Bull ba ay dumating sa anumang mas malinaw?

Taurus sa National Geographic

Pagmasdan ang mga bituin ng Taurus na konektado sa mga linya. Maaari mo bang gawing mas mahusay ang toro na may mga sungay? Sa halip, mas mukhang isang cosmic letter K.

Konstelasyon ng Taurus na may mga bituin na konektado sa pamamagitan ng mga linya.

Ngunit ang tanda na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Narito ang zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang, na may Taurus na bilog sa pula.

Taurus sa Dendera Zodiac

Tulad ng mga nakaraang konstelasyon ng zodiac, ang imahe ng Taurus ng Bull ay hindi halata mula sa konstelasyon mismo. Hindi ito likas sa mga bituin. Sa halip, nauna ang ideya ng Charging Bull. Ang mga unang astrologo pagkatapos ay pinatungan ang ideyang ito sa mga bituin. Pero bakit? Ano ang ibig sabihin nito sa mga sinaunang tao?

Taurus ang Bull

Ang astrological na imahe ng Taurus ay nagpapakita ng toro na may mga kilalang sungay, nakababa ang ulo, nagcha-charge. Para bang ang Bull ay ipinakita sa matinding galit – handang sugurin ang sinuman sa landas nito, na sumusulong nang may mabilis at walang hangganang enerhiya.

Taurus bilang astrological na imahe – may Pleiades na nakabilog

Bilog sa pula ang pangkat ng bituin na kilala bilang Pleiades (o Seven Sisters) sa gitna ng leeg ng Taurus. Ang pinakaunang direktang pagtukoy sa Pleiades ay mula sa Aklat ni Job sa Bibliya. Nabuhay si Job noong panahon ni Abraham, mga 4000 taon na ang nakalilipas. Doon namin nabasa:

Siya ang manlilikha ng grupo ng mga bituin na tinatawag na Oso, Orion, Pleyades, at mga bituin sa katimugan.

Job 9:9

Ang mga konstelasyon, kabilang ang Pleiades (at gayundin ang Taurus) ay ginawa mismo ng lumikha. Orihinal na ang Zodiac ay ang kanyang kuwento na ibinigay sa mga sinaunang tao bago isulat ang paghahayag. Ang sentro ng kuwento na ito ay ang pagdating (Virgo – mula sa Birhen) ni Hesus. Ipinagpapatuloy ni Taurus ang kuwento, ngunit pinalawak ang saklaw. Ang mga sungay ng Taurus at ang mga awit ay ang mga susi upang maunawaan. Ang Kristo ay kailangang magmula sa linya ni David (Ang pamagat na ‘Pinahiran’ = ‘Christ’). Kabilang sa mga larawang naglalarawan sa pagdating ni Kristo ay ang ‘sungay’.

Taurus at Ang Horn

17 “Paghahariin ko sa Zion, ang haring mula sa angkan ni David,
    at gagawin ko siyang parang ilawang pumapatnubay sa mga tao.

Salmo 132:17

10 Pinalakas nʼyo ako na tulad ng lakas ng lakas ng toro
    at binigyan nʼyo rin ako ng kagalakan.

Salmo 92:10

Ang ‘sungay’ ay kumakatawan sa kapangyarihan at awtoridad. Ang Pinahiran (Christ) ay ang sungay ni David. Sa kanyang Unang Pagdating ay hindi niya ginamit ang kanyang sungay dahil siya ay dumating bilang isang Lingkod. Ngunit isipin kung ano ang magiging hitsura ng kanyang ikalawang pagparito.

34 Kayong mga bansa, lumapit kayo at makinig nang mabuti. Makinig ang buong mundo at ang lahat ng nasa kanya. Sapagkat galit ang Panginoon sa lahat ng bansa; galit siya sa kanilang mga kawal. Ganap niyang lilipulin ang mga ito. Papatayin niya silang lahat. Hindi ililibing ang kanilang mga bangkay kaya aalingasaw ito, at ang mga bundok ay mamumula dahil sa kanilang dugo. Matutunaw ang lahat ng bagay sa langit, at ang langit ay mawawala na parang kasulatan na nairolyo. Mahuhulog ang mga bituin na parang mga dahon ng ubas o ng igos na nalalanta at nalalagas. Pagkatapos gamitin ng Panginoon ang kanyang espada sa langit, tatama naman ito sa Edom para parusahan at lipulin. Ang espada ng Panginoon ay mapupuno ng dugo at taba, na parang ginamit sa pagkatay ng mga kambing at tupang ihahandog, sapagkat papatayin ng Panginoon ang mga taga-Bozra bilang handog. Marami ang kanyang papatayin sa iba pang mga lungsod ng Edom. Papatayin din na parang mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba. Sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang maghiganti sa kanyang mga kaaway para tulungan ang Zion.

Isaias 34:1-8

Ang pagkatunaw ng mga bituin ay eksakto kung ano ang sinabi ni Jesus na magiging tanda ng kanyang pagbabalik. Ang propetang si Isaias (700 BCE) dito ay hinuhulaan ang parehong pangyayari. Kaya inilalarawan nito ang oras ng pagdating ni Kristo upang hatulan ang mundo sa katuwiran – ang oras ng darating na paghuhukom. Ito ay inilalarawan sa langit kasama si Taurus, at ito ay nakasulat sa aklat. Siya ay darating bilang Hukom.

Taurus Horoscope sa mga Sinulat

Ang mga sulat ng Propeta ay minarkahan ang Taurus na ‘horo’ na ganito.

At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na Magandang Balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika, at lahi. Ito ang isinisigaw niya, “Matakot kayo sa Dios, at purihin ninyo siya, dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Dios na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal.”

Pahayag 14:6-7

Ang salitang Griyego para sa oras ng paghuhukom ay hor o, kapareho ng ugat sa ‘horoscope’. Ang propetikong pagbabasa ay nagsasabi na ang oras na ito ay darating at ito ang oras na nagmamarka ng Taurus sa sinaunang astrological horoscope.

Ang iyong Taurus Horoscope Reading

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng horoscope ng Taurus ngayon.

Sinasabi sa iyo ng Taurus na ang wakas ay darating na may napakalaking putok na ang lahat ng mga ilaw sa kalangitan ay mamamatay. Wala nang anumang planeta sa paligid na makakapantay sa anumang bituin. Kaya pinakamabuting gamitin ang iyong oras habang bukas pa ang mga ilaw. Ang isang magandang lugar upang magsimula ay ang paggawa sa iyong kababaang-loob na katangian dahil ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Sa madaling salita, walang tugma sa pagitan niya at pagmamalaki sa iyo. At sa pamamagitan ng mga tunog nito, ikaw ay maghahanap ng maraming awa sa oras na iyon (horo). Isang katangian na kanyang susubukin sa oras na iyon (horo) ay kung mahal mo siya o hindi. Paano mo malalaman kung mahal mo siya? Ayon sa kanya, kung pinangangalagaan mo ang kanyang mga utos ay mahal mo siya. Sa pinakakaunti, ang pag-iingat sa kanyang mga utos ay nangangahulugan ng pag-alam sa mga ito at paggawa nito.

Ang pagmamahal sa isa’t isa ay isa pang katangian na lubos niyang pinahahalagahan. Siyempre ang kanyang ideya kung ano ang pag-ibig ay maaaring iba kaysa sa iyo kaya gugustuhin mong malaman kung ano ang sinasabi niyang tunay na pag-ibig. Ang kanyang ideya ng pag-ibig ay magdadala sa iyo ng malayo sa anumang relasyon, maging sa trabaho, sa bahay o sa pag-iibigan. Mas kaunti ang sinabi niya tungkol sa kung paano ka nararamdaman ng pag-ibig, at higit pa tungkol sa kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa ng pag-ibig. Sinabi niya na ang pag-ibig ay matiyaga at mabait at hindi inggit, hindi nagyayabang, at hindi nagmamalaki. Ang pagsasanay na ilagay ang mga katangiang ito sa iyong buhay ay magpapatuloy sa paghahanda sa iyo para sa oras ng Taurus (horo). Bilang pangwakas na pag-iisip, maaari itong magbukas ng mga bagay upang malaman kung ano ang ‘walang hanggang ebanghelyo’ na ihahayag ng anghel sa lahat ng mga bansa.

Higit pa sa Zodiac at mas malalim sa Taurus

Ang mga larawan ng Taurus ay paghatol.  Ilarawan ni Gemini kung ano ang mangyayari sa mga pumasa sa paghuhukom na ito. Para sa simula ng Zodiac Story tingnan ang Virgo.

Upang maging mas malalim sa nakasulat na kuwento ng Taurus tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *